Varde Handel - Samarbejdspartnere
MØD VORES

SAMARBEJDSPARTNERE

DESTINATION VESTERHAVET


Destination Vesterhavet er Danmarks største turistdestination. Geografisk dækker destinationen Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner hvor de repræsenterer turismeerhvervet. 


Læs mere
Samarbejdspartner - Destination Vesterhavet
Samarbejdspartner - Vadehavet

NATIONALPARK VADEHAVET


Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, barriereøer, tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde.


Læs mere


KONTAKT VARDE HANDEL

Malene W - med logo

Malene Wonsbek 


Handelschef

Varde Handel
Det gamle Rådhus,
Torvet 7
6800 Varde

post@vardehandel.dk 

Tlf: 50524983